Snížení cen granulovaných dehydratovaných půd

S platností od 1.3.2016 dochází k výraznému snížení cen granulovaných dehydratovaných půd HiMedia.

K hlavním výhodám granulovaných médií patří zejména:

  • zabránění tvorby aerosolů a jejich expozici při vážení a manipulaci
  • rovnoměrné složení s vyloučením segregace jednotlivých komponent při transportu a manipulaci
  • vynikající tokové vlastnosti s potlačením hygroskopičnosti a tím i tvorbě shluků a spečenin
  • rychlejší a snadnější rozpouštění
  • vyšší specifická sypná hmotnost
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.