M2009 HiCrome L.mono Differential Agar Base - modifikace postupu ČSN EN ISO 11290-1 a -2 ZMĚNA A1

Vážení zákazníci,

Chromogenní půda M2009 HiCrome L.mono Differential Agar Base s přídavkem suplementů FD332 Lecithin solution a FD333 Modified L.mono Selective Supplement využívá k diferenciaci Listeria monocytogenes a patogenní Listeria ivanovii jejich schopnosti produkovat enzym lecitinázu - fosfatidylcholine fosfolipázu C (PCPLC) a hydrolyzovat v médiu přítomný lecitin a odlišit tak L. monocytogenes a patogenní L. ivanovii od ostatních Listeria spp.

Specifická aktivita fosfatidylcholine fosfolipázy C se projeví matným haló okolo zeleno-modrých kolonií L. monocytogenes a L. ivanovii.

Chromogenní půdu M2009 HiCrome L.mono Differential Agar Base s přídavkem suplementů FD332 Lecithin Solution a FD333 Modified L.mono Selective Supplement lze tak považovat za modifikaci postupu dle ČSN EN ISO 11290-1 a -2 ZMĚNA A1 (dále postup dle ISO) používající půdu z komponent M1540 L.mono Differential Agar Base s přídavkem suplementů FD212 L.mono Selective Supplement I, FD213 L.mono Selective Supplement II a FD214 L.mono Enrichment Supplement.

Postup dle ISO však využívá k diferenciaci Listeria monocytogenes a patogenní Listeria ivanovii jejich schopnosti produkovat enzym fosfatidylinositol fosfolipázu C (PIPLC) a hydrolyzovat v médiu přítomný fosfatidylinositol a odlišit tak L. monocytogenes a patogenní L. ivanovii od ostatních Listeria spp. Specifická aktivita fosfatidylinositol fosfolipázy C (PIPLC) se rovněž projeví matným haló okolo zeleno-modrých kolonií L. monocytogenes a L. ivanovii.

Z ekonomického hlediska je důležité uvést, že 500 ml připravené půdy z komponent M2009 + FD332 + FD333 (modifikace postupu ISO) lze v současných cenách pořídit v laboratoři o více jak polovinu levněji, jak stejné množství půdy připravené z komponent M1540 + FD212 + FD213 + FD214 (postup dle ISO).

Produkt M2009 HiCrome L.mono Differential Agar Base nabízíme v balení 100 g a 500 g

Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.