KodProdukt
LA730 Metaloop CH-3 Changeable nichrome loop embedded in Brass rod with heat resistant handle 3 mm diameter Nichrome wire.

Skladování
skladovací podmínky viz. etiketa výrobku nebo technická data
Balení
1X24NO 1X8NO
Info
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.