Ředicí, pufrovací, promývací média apod.

Kodnazev
M614 Buffered Peptone Water
Neselektivní médium pro zvýšení záchytnosti zejména poškozených bakteriálních buněk ze vzorků potravin a vody, pro přípravu výchozí suspenze a desetinásobných ředění. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 6887-1; 11290-2, změna A1 a ČSN ISO 215
M1275 Buffered Peptone Water w/ NaCl
Jako předpomnožovací médium pro zvýšení záchytnosti zejména poškozených bakterií z potravin, dále pro přípravu a ředění vzorků. Složení přípravku odpovídá požadavkům Českého lékopisu.
M1494I Buffered Peptone Water
as pre-enrichment medium for increasing the recovery of injured Salmonella species from foods prior to selective enrichment and isolation. The composition and performance criteria of this medium are as per the specifications laid down in ISO 6579:2002.
M1401 Davis Supplemented Minimum Medium w/o Glucose
for enrichment and titre determination of coliform bacteria.
M1323 M-Filter Rinse Broth
used as a rinsing fluid in the membrane filtration procedure.
M1030 Maximum Recovery Diluent
Ochranné isotonické médium pro maximální záchyt a regeneraci mikroorganismů z různých zdrojů. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN ISO 3100-2; 5541/1; 8261; 8199; 21528-2 a ČSN EN ISO 6887-1.
M1420 Neutralising Fluid
Pro neutralizaci účinků antimikrobiálních přípravků. Složení přípravku odpovídá požadavkům Českého lékopisu.
M1748 0.1% Peptone Salt Solution
use as diluent for different test method
M028 Peptone Water
Jako růstové médium pro nenáročné mikroorganismy a jako základ pro studium fermentace uhlohydrátů bakteriemi.
M461 Phosphate Buffer APHA pH 7.2
for preparation of dilution, blanks for the examination of waters, dairy products, foods, eating utensils and other specimens.
M1452 Phosphate Buffered Saline pH 7.2
for preparation of dilution, blanks.
M1622 Rinsing Fluid
used as a rinsing fluid in the membrane filtration procedure.
M1344 Synthetic Sea Salt
recommended for preparation of special diluents.
M1500I Tryptone Salt Broth
Isotonické médium pro přípravu vzorků, zásobních suspenzí, desetinných ředění apod. v mikrobiologické praxi.
M463 Tryptone Broth (Tryptone Water)
for detection of indole producing microorganisms.
M093 Tryptose Phosphate Broth
Pro kultivaci nutričně náročných mikroorganismů a jako přísada do médií pro tkáňové kultury.
M1532 Tryptose Phosphate Broth Modified
for cultivation of fastidious bacteria

Žádné další podsložky

Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.