Metodický návod pro stanovení indikátorových organizmů v bioodpadech, upravených bioodpadech, kalech z čistíren odpadních vod, digestátech, substrátech, kompostech, pomocných růstových prostředcích a podobných matricích

Kodnazev
M1224 Standard Nutrient Broth No. 1
for cultivation of fastidious bacteria.
M1210 Standard Nutrient Agar No. 1
for cultivation of fastidious bacteria.
M971 Brilliant Green Agar Base w/ Phosphates
Pro selektivní izolaci druhů rodu Salmonella, při současné inhibici Escherichia coli, Proteus sp. a Pseudomonas sp. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 6579.
M1533I Fluid Selenite Cystine Broth (Twin Pack)
Pomnožovací médium pro izolaci druhů rodu Salmonella z potravin, krmiv, stolice a moči .
M1494I Buffered Peptone Water
as pre-enrichment medium for increasing the recovery of injured Salmonella species from foods prior to selective enrichment and isolation. The composition and performance criteria of this medium are as per the specifications laid down in ISO 6579:2002.
M561A Nutrient Agar pH 7.0
Kultivační médium pro stanovení počtů Salmonella spp. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 10273 a 6579.
M031 Xylose Lysine Deoxycholate Agar (XLD Agar)
Pro selektivní izolaci a stanovení počtů Salmonella spp. Složení přípravku odpovídá požadavkům Českého lékopisu (půda K).
M021I Triple Sugar Iron Agar
Pro diferenciaci enteropatogenních bakterií na základě schopnosti fermentovat uhlohydráty a produkovat sirovodík. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN ISO 8914 a ČSN EN ISO 21567.
M1530 Rappaport Vassiliadis R10 Medium
Pro selektivní pomnožení salmonel izolovaných z masa a mléčných výrobků, ze stolice a znečištěných odpadních vod.
M1274 Nutrient Agar for Oxidase
Ke stanovení oxidázy při konfirmaci mikroorganismů izolovaných z vody. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN ISO 9308-2.
DD018 Oxidase Discs (50 discs / vl)
GRM445 NNN’N’-Tetramethyl-p- phenylenediamine dihydrochloride
R008 Kovacs’ Indole Reagent
FD092 MUG Supplement (50 mg per vial)
a fluorogenic substrate for measuring b-glucuronidase activity, in rapid sensitive identification of Escherichia coli.
M1461 MUG Nutrient Agar
for detection of Escherichia coli in water and food samples by a fluorogenic procedures.
M1195 MUG Tryptone Soya Agar
for cultivation of fastidious and non fastidious microorganisms by fluorogenic method.
M1122 M-FC Agar Base
Pro detekci a stanovení počtů fekálních koliformních bakterií metodou membránové filtrace a kultivace při vyšší teplotě.
M612I Slanetz and Bartley Medium
Pro detekci a stanovení počtů Enterococcus spp. metodou membránové filtrace. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 7899-2.
M493I Bile Esculin Azide Agar
Pro izolaci a předběžnou identifikaci intestinálních enterokoků. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 7899-2.
Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.