Stanovení Clostridium perfringens (včetně spór) metodou mebránové filtrace dle Vyhlášky MZ ČR č. 252/2004 Sb., Přílohy č.6 (dle Council Directive 98/93/EC ze dne 3.11.1998)

Kodnazev
M1354 M-CP Agar Base
Po přídavku selektivních suplementů je určen pro izolaci a stanovení počtu Clostridium perfringens z vody metodou membránové filtrace.
FD153 M-CP Selective Supplement - I
recommended by the Directive of the Council of the European Union 98/83/ EC for selective isolation of Clostridium perfringens.
FD154A M-CP Selective Supplement Modified
recommended for selective isolation of Clostridium perfringens.

Žádné další podsložky

Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.