Ostatní živná média

Kodnazev
M337 AC Agar
Pro kultivaci širokého spektra aerobních, anaerobních i mikroaerofilních mikroorganismů.
M875 AC Broth
for cultivation of common aerobes and sterility testing of solutions and biological products without mercurial preservatives.
M010 Alternative Thioglycollate Medium (NIH Thioglycollate Broth) (Thioglycollate Broth Alternative)
Pro kontrolu sterility některých biologických výrobků, zejména zakalených a vizkózních.
M650 Dextrose Peptone Broth
Pro kultivaci mikroorganismů zejména nutričně náročných, pro stanovení počtů termofilních bakterií u konzervovaných potravin i pro rutinní testy sterility.
M380 Fluid Thioglycollate w/ HM Peptone B (Fluid Thio- glycollate Medium w/ Meat Extract B)
Pro kultivaci aerobních, anaerobních a mikroaerofilních mikroorganismů a pro kontrolu sterility.
M245 HS Medium
for cultivation of aerobic as well as anaerobic bacteria and sterility testing.
M244 Nutrient Broth w/ 1% Peptone
Obecně použitelné tekuté kultivační médium.
M562 T.A.T. Broth Base
for sterility testing of highly viscous or gelatinous substances such as salves, ointments and other cosmetic products.
M430 Thioglycollate Medium w/ K Agar
Pro kultivaci širokého spektra anaerobních, mikroaerofilních i aerobních mikroorganismů a pro testy sterility.
M1614 Thioglycollate Medium w/o Dextrose and Indicator
used as a base for fermentation studies of an aerobic and microaerophilic organisms and for detecting microorganisms in normally sterile materials.
M193 Thiostarch Broth
for sterility testing of pharmaceutical or biological products.
M1664 Tryptone Soya Broth w/ Phenol red
a general purpose medium used for cultivation of a wide variety of microorganisms and sterility testing of moulds and lower bacteria.
M1350 Aseptic Packing Line Medium
a fluid medium used in validating aseptic packing lines.
M1275 Buffered Peptone Water w/ NaCl
Jako předpomnožovací médium pro zvýšení záchytnosti zejména poškozených bakterií z potravin, dále pro přípravu a ředění vzorků. Složení přípravku odpovídá požadavkům Českého lékopisu.
M1188 Fluid Lactose Medium w/ Soya Lecithin and Polysorbate 20 (Twin Pack) (Lactose Medium w/ Soya Lecithin and Polysorbate 20 (Twin Pack))
for microbial evaluation of oral hygiene products.
M117 Fluid Casein Digest Soya Lecithin Medium (Twin Pack)
Pro testování povrchů po sanitaci a jako neutralizační ředicí roztok při testování kosmetických výrobků.
M1325 Lecithin Agar
for detection of bacterial contamination of surfaces in unprotected and protected areas.
M1319 Lecithin Diluent Broth
used as a diluent for cosmetic samples.
M946 Letheen Agar Modified (Modified Letheen Agar)
for screening cosmetic products for microbial contamination.
M976 Letheen Broth Modified (Modified Letheen Broth)
for screening cosmetic products for microbial contamination.
M1030 Maximum Recovery Diluent
Ochranné isotonické médium pro maximální záchyt a regeneraci mikroorganismů z různých zdrojů. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN ISO 3100-2; 5541/1; 8261; 8199; 21528-2 a ČSN EN ISO 6887-1.
M1748 0.1% Peptone Salt Solution
use as diluent for different test method
M1622 Rinsing Fluid
used as a rinsing fluid in the membrane filtration procedure.
M302 Plate Count Agar w/ Tween 80 and Lecithin (Standard Methods Agar w/ Tween 80 and Lecithin)
for sanitary examination of surfaces that is for counts before and after application of disinfectants.
M1500I Tryptone Salt Broth
Isotonické médium pro přípravu vzorků, zásobních suspenzí, desetinných ředění apod. v mikrobiologické praxi.
M449 Soyabean Casein Digest Agar w/Lecithin and Polysorbate 80 (Microbial Content Test Agar)
Pro stanovení účinnosti sanitace obalů, nádob, povrchů strojního zařízení v kosmetickém průmyslu apod.
M833 Bacillus Cereus Agar Base
Pro selektivní izolaci a stanovení počtu Bacillus cereus.
M636 MYP Agar Base (Phenol Red Egg Yolk Polymyxin Agar Base)
Pro izolaci a identifikaci druhů rodu Bacillus a patogenních stafylokoků.
M1139 Modified MYP Agar Base
Po přídavku selektivních suplementů pro izolaci a identifikaci druhů rodu Bacillus a patogenních stafylokoků. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 7932 a 21871.
M1484 Polymyxin Pyruvate Egg Yolk Mannitol Bromothymol Blue Agar Base (PEMBA)
for the cultivation of Bacillus cereus.
M228 Anaerobic Agar
Pro kultivaci anaerobních bakterií, zejména druhů rodu Clostridium.
M975 Anaerobic Tryptone Soya Agar
Pro skreening anaerobních bakterií v kosmetických výrobcích jako je např. talek.
M549 Differential Reinforced Clostridial Broth Base
for the cultivation of Clostridia from water.
M738 Enriched Thioglycollate Broth
for isolation, cultivation and identification of a wide variety of obligate anaerobic bacteria.
M1287 Lactose Sulphite Broth Base
Pro detekci a stanovení počtu Clostridium perfringens při kontrole potravin, krmiv a farmaceutických přípravků. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 7937 a Českému lékopisu (půda R).
M1312 L Broth. Modified (Liver Broth. Modified)
used as a presumptive test and for the enrichment of Clostridia and other anaerobes from meat, foodstuffs and other materials.
M1085 Modified Differential Clostridial Broth
for enumeration of Clostridia from food stuffs and other samples by the MPN technique.
M154 Reinforced Clostridial Agar
Pro kultivaci a stanovení počtů Clostridium spp. a dalších anaerobních bakterií.
M1279 Tryptose Cycloserine Azide Agar Base
for enumeration of sulphite reducing anaerobes essentially Clostridia.
M832 Wilkins Chalgren Anaerobic Agar Base
Pro izolaci a kultivaci anaerobních bakterií, pro stanovení citlivosti antibiotik agarovou difusní metodou a stanovení minimálních inhibičních koncentrací (MIC) u anaerobů.
M863 Wilkins Chalgren Anaerobic Broth Base
Pro izolaci a kultivaci anaerobních bakterií a stanovení minimálních inhibičních koncentrací (MIC) antibiotik pro anaeroby.
M121 Brilliant Green Bile Broth 2%
recommended for detection and confirmation of coliform bacteria in water, waste water, foods, milk and dairy products.
M1051 Coliform PA Broth
for determination of presence or absence of coliform bacteria in examination of pollution in treated water from water treatment plants or distribution systems.
M317 EMB Agar
for differential isolation of Gram-negative enteric bacilli from clinical and non-clinical specimens.
M503 EMB Broth
for differentiation of Gram-negative enteric bacteria.
M029 Endo Agar
Pro detekci a rozlišení laktosa-pozitivních a laktosa-negativních koliformních bakterií.
M1077 Endo Agar Base
Pro detekci a rozlišení laktosa-pozitivních a laktosa-negativních koliformních bakterií.
M123 Formate Ricinoleate Broth
for detection of coliform bacteria in milk, water and other materials of sanitary importance.
M1293 HiCrome™ ECC Agar
a differential medium recommended for presumptive identification of Escherichia coli and other coliforms in food and environmental samples.
M1294 HiCrome™ ECC Selective Agar Base
Pro detekci Escherichia coli a koliformních bakterií ve vodě a potravinách.
M1003 Lactose Broth
Pro detekci koliformních bakterií ve vodě, potravinách a mléčných výrobcích.
M008 MacConkey Agar w/o CV w/ 0.15% Bile Salts
Pro selektivní izolaci a diferenciaci laktosu fermentujících a laktosu nefermentujících enterobakterií.
M081 MacConkey Agar w/ 0.15% Bile Salts CV and NaCl
Pro detekci, izolaci, diferenciaci a stanovení počtů koliformních bakterií a dalších intestinálních patogenů ve vodě, mléce a mléčných výrobcích i v biologickém materiálu. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 21567.
M1453 Rapid HiColiform Broth
for detection and confirmation of Escherichia coli and total coliforms on the basis of enzyme substrate reaction from water samples using a combination of chromogenic and fluorogenic substrate.
M1742 Cetrimide Agar Base (w 1.3% Agar)
recommended for the selective isolation of Pseudomonas aeruginosa from various materials.
M1469 HiFluoro Pseudomonas Agar Base
Pro selektivní izolaci a fluorogenní detekci Pseudomonas aeruginosa z klinických i jiných vzorků.
M1266 Malachite Green Broth
for selective enrichment of Pseudomonas aeruginosa.
M085 Pseudomonas Agar Base
S přídavkem selektivního suplementu pro selektivní izolaci druhů rodu Pseudomonas. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN ISO 13720 a ČSN EN 12780.
M406 Pseudomonas Isolation Agar Base
Pro selektivní izolaci a identifikaci Pseudomonas aeruginosa z klinických i dalších vzorků.
M861 B.T.B. Lactose Agar
for isolation of pathogenic Staphylococci.
M043 Baird Parker Agar Base
Pro izolaci a stanovení počtu koaguláza pozitivních stafylokoků z potravin a ostatních materiálů.
M464 Disinfectant Test Broth (Staphylococcus Aureus Enrichment Broth)
for enrichment of Staphylococcus aureus.
M521 Staphylococcus Agar No. 110 (Gelatin Mannitol Salt
Pro selektivní izolaci a diferenciaci patogenních stafylokoků.
M1468 HiCrome™ Aureus Agar Base
recommended for isolation and identification of Staphylococci from environment samples.
M118 Mannitol Salt Agar Base
Selektivní médium pro izolaci patogenních stafylokoků.
M383 Mannitol Salt Broth
Selektivní médium pro izolaci patogenních stafylokoků.
M156 Staphylococcus Agar No. 110 w/ Azide
Pro selektivní izolaci a diferenciaci patogenních stafylokoků.
M448 Tellurite Glycine Agar Base
for quantitative detection of coagulase positive Staphylococci from foods and other sources like skin, mucous membranes, faeces, soil and air.
M445 Spirit Blue Agar
Pro detekci a stanovení počtů lipolytických mikroorganismů.
M157 Tributyrin Agar Base w/o Tributyrin
Pro detekci a stanovení počtu lipolytických mikro-organismů.
M1045 Modified Fungal Agar Base (Modified Inhibitory Mould Agar Base)
for estimation of moulds in cosmetics and toiletries.
M253 Malt Agar
Pro kultivaci a izolaci kvasinek a plísní z mléčných výrobků, potravin a dalších materiálů. Lze též použít pro uchovávání kultur kvasinek a plísní.
M995 Malt Extract Agar Base Modified as per Thom and Church
Pro izolaci, kultivaci a stanovení počtů kvasinek a plísní.
M255 Malt Extract Broth Base
Pro izolaci a kultivaci kvasinek, plísní a acidotolerantních mikoorganismů.
FD095 10% Lactic acid solution ( 10 ml per vial )
recommended for the adjustment of acidic pH.
M1467 HiCrome™ OGYE Agar Base
recommended for isolation and enumeration of yeasts and moulds from milk and milk products by chromogenic method.
FD032 Oxytetra Selective Supplement
recommended for the selective isolation and cultivation of yeasts and moulds.
M842 Rose Bengal Agar Base
Pro selektivní izolaci a stanovení počtů kvasinek a plísní v potravinách a ve vzorcích z prostředí.
FD033 Chloramphenicol Selective Supplement
recommended for the selective isolation of yeasts and moulds.
M640 Rose Bengal Chloramphenicol Agar
Pro selektivní izolaci a stanovení počtu kvasinek a plísní v potravinách a vzorcích z prostředí.
M1067 Sabouraud Chloramphenicol Agar
Pro selektivní kultivaci kvasinek a plísní.
M164 Antifungal Assay Agar
Pro stanovení antifungální aktivity farmaceutických výrobků i dalších materiálů plotnovou cylindrovou nebo diskovou metodou.
M013 Fluid Sabouraud Medium (Sabouraud MediumFluid)
Pro kultivaci kvasinek a plísní a mykologickou kontrolu sterility farmaceutických přípravků.
M137 Malt Extract Agar Base (w/ Mycological Peptone)
Pro detekci, izolaci a stanovení počtů kvasinek a plísní.
M1128 Malt Extract Broth Modified as per Thom and Church
Malt Extract Broth, Modified as per Thom and Church for cultivation and enumeration of yeasts and moulds and to check sterility to detect presence of these organisms.
M1313 Sabouraud Dextrose Maltose Agar
Pro kultivaci kvasinek, plísní a acidotolerantních bakterií a pro testování antimykotik.
M1460 Sabouraud Dextrose Maltose Broth
Pro kultivaci kvasinek, plísní a acidotolerantních bakterií a pro testování antimykotik.
M290 Casein Soyabean Digest Agar (Soyabean Casein Digest Agar) (Tryptone Soya Agar)
Obecně použitelné médium pro kultivaci nutričně náročných i nenáročných mikroorganismů a pro kontrolu mikrobiálních limitů u nesterilních materiálů.
M011 Soyabean Casein Digest Medium (Tryptone Soya Broth)
Obecně použitelné médium pro kultivaci nutričně náročných i nenáročných mikroorganismů a pro kontrolu sterility. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 21871 a Českého lékopisu (půda A).
M129 Wort Agar
Pro kultivaci a stanovení počtů kvasinek.
Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.