Média pro kultivaci kvasinek a plísní

Kodnazev
M210 BHI Broth (Brain Heart Infusion Broth)
Pro pomnožení a kultivaci patogenních koků a ostatních nutričně náročných mikroorganismů z krevních vzorků a klinického materiálu.
M217 Bi.G.G.Y. Agar (Nickerson Medium)
Pro selektivní izolaci, diferenciaci a předběžnou identifikaci Candida albicans a Candida tropicalis.
M073 Blood Agar Base (Infusion Agar)
for isolation and cultivation of many fastidious pathogenic microorganisms after addition of blood.
M1410 Fungobiotic Agar. Modified
Pro izolaci a kultivaci dermatofytů a většiny ostatních patogenních plísní.
M1127 Aspergillus Differentiation Medium Base
Pro detekci aflatoxin produkujících kmenů Aspergillus spp. ve vzorcích potravin.
M286 Dextrose Agar Base Emmons (Sabouraud Dextrose Agar Base Modified)
for selective cultivation of pathogenic fungi.
M188 D.T.M. Agar Base (Dermatophyte Test Agar Base)
for selective isolation of dermatophytes.
FD176 Dermato Supplement. Modified
M1404 Sabouraud Agar w/Antibiotics
Pro selektivní izolaci a kultivaci kvasinek a plísní.
FD169 CC Supplement
Pro selektivní izolaci patogenních kvasinek a plísní.
M246 Inhibitory Mould Agar Ulrich (Mold Inhibitory Agar Ulrich)
Pro selektivní izolaci a kultivaci patogenních plísní.
M409 SABHI Agar Base
for cultivation and isolation of pathogenic fungi especially dermatophytes.
FD033 Chloramphenicol Selective Supplement
recommended for the selective isolation of yeasts and moulds.
M935 Soya Peptone Yeast Extract Agar
for selective isolation of dermatophytes especially Trichophyton verrucosum and other pathogenic fungi.
M531 Trichophyton Agar-1
Pro kultivaci a diferenciaci druhů rodu Trychophyton.
M532 Trichophyton Agar-2
for differentiation of Trichophyton species.
M533 Trichophyton Agar-3
for differentiation of Trichophyton species.
M534 Trichophyton Agar-4
Pro kultivaci a diferenciaci druhů rodu Trichophyton.
M535 Trichophyton Agar-5
Pro kultivaci a diferenciaci druhů rodu Trichophyton.
M536 Trichophyton Agar-6
for differentiation of Trichophyton species.
M152 Trichophyton Agar-7
for differentiation of Trichophyton species.
M264 Fungal Broth (Mycological Broth)
for cultivation of fungi.
M663 Littman Oxgall Broth Base
for selective enrichment and cultivation of pathogenic fungi.
M1128 Malt Extract Broth Modified as per Thom and Church
Malt Extract Broth, Modified as per Thom and Church for cultivation and enumeration of yeasts and moulds and to check sterility to detect presence of these organisms.
M1460 Sabouraud Dextrose Maltose Broth
Pro kultivaci kvasinek, plísní a acidotolerantních bakterií a pro testování antimykotik.
M064 Sabouraud Maltose Broth
Pro kultivaci kvasinek a plísní, zejména dermatofytů.
M425 Yeast Malt Broth (YM Broth)
Pro izolaci a kultivaci kvasinek, plísní a dalších mikroorganismů tolerujících kyselé prostředí.
M1413 Yeast and Mould Broth
Pro izolaci a kultivaci kvasinek a plísní.
M855 Adams Agar
for examination of sporulation in yeasts.
M1336 Antimycotic Sensitivity Test Agar
Pro stanovení citlivosti mikroorganismů k antimykotikům difusní diskovou metodou.
M804 Ascospore Agar
for detection of ascosporogenous yeasts.
M146 Corn Meal Agar
Pro kultivaci Candida albicans vzhledem k tvorbě chlamydospor a pro uchovávání kultur kvasinek a plísní.
M983 Modified Gorodkowa Agar
for promoting sporulation of yeasts.
M938 Potato Dextrose Rose Bengal Agar
for promoting ascospore production.
M1026 Rice Extract Agar
Pro izolaci a kultivaci Candida albicans a produkci chlamydospor.
M1055 TOC Agar
for presumptive identification and differentiation of Candida albicans and Cryptococcus neoformans.
M141 Yeast Carbon Base
for classification of yeasts on the basis of their ability to assimilate nitrogen compounds.
M138 Yeast Morphology Agar
for classification of yeasts on the basis of their colonial characteristics and cell morphology.
M139 Yeast Nitrogen Base
Pro klasifikaci kvasinek na základě jejich schopnosti asimilovat uhlíkaté sloučeniny
M677 Yeast Nitrogen Base Agar (Twin pack)
for assessing carbohydrate utilizing ability of yeasts using carbohydrate disc method.
M151 Yeast Nitrogen Base w/o Amino Acids and Ammonium Sulphate
for classification of yeasts on the basis of their ability to assimilate nitrogen and carbon compounds.
M878 Yeast Nitrogen Base w/o Amino Acids
for investigating carbon and nitrogen requirements of yeasts.
M1472 Sabouraud Glucose Agar Base w/ Antibiotics
Pro selektivní kultivaci kvasinek a plísní.
M211 BHI Agar (Special Infusion Agar) (Brain Heart In- fusion Agar (Special Infusion Agar)
Pro kultivaci nutričně náročných patogenních bakterií, kvasinek a plísní.
M211A BHI Agar w/ 1% Agar (Brain Heart Infusion Agar w/ 1% Agar)
for cultivation of fastidious pathogenic bacteria, yeasts and moulds.
M730 Conn’s Agar
for cultivation of fungi.
M499 Cooke Rose Bengal Agar Base
for selective isolation and cultivation of fungi.
M731 Corn Meal Peptone Yeast Agar
for cultivation of fungi.
M094 Fungal Agar (Mycological Agar)
Pro kultivaci kvasinek a plísní, pro uchovávání zásobních kultur plísní a pro produkci chlamydospor.
M1010 Fungi Kimmig Agar Base
for cultivation, isolation, identification and preservation of fungal strains.
M373 Littman Oxgall Agar Base
for primary isolation of pathogenic fungi.
M137 Malt Extract Agar Base (w/ Mycological Peptone)
Pro detekci, izolaci a stanovení počtů kvasinek a plísní.
M995 Malt Extract Agar Base Modified as per Thom and Church
Pro izolaci, kultivaci a stanovení počtů kvasinek a plísní.
M1422 Mycological Agar Modified
for cultivation of fungi.
M397 Oat Meal Agar
Pro kultivaci plísní, zejména pro tvorbu makrospor.
M1313 Sabouraud Dextrose Maltose Agar
Pro kultivaci kvasinek, plísní a acidotolerantních bakterií a pro testování antimykotik.
M1067 Sabouraud Chloramphenicol Agar
Pro selektivní kultivaci kvasinek a plísní.
M062 Sabouraud Maltose Agar
Pro kultivaci kvasinek a plísní, zejména dermatofytů.
M1421 YEP Agar
for isolation of dimorphic pathogenic fungi from clinical specimens.
M424 ISP Medium No. 2 (Yeast Malt Agar) (YM Agar)
for the isolation and cultivation of yeasts, moulds and other aciduric microorganisms.
M1061 Yeast Phosphate Agar
for isolation of dimorphic pathogenic fungi from clinical specimens.
M113 Chlamydospore Agar
for differentiation of Candida albicans from other Candida species on the basis of chlamydospore formation.
M1456A HiCrome™ Candida Differential Agar Base Modified
Pro rychlou izolaci a identifikaci druhů rodu Candida ze směsných kultur.
FD192 HiCrome™ Candida Selective Supplement
Pro selektivní izolaci druhů rodu Candida.
M208 Vitamin Free Yeast Base
for studying vitamin requirements of yeasts.
Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.