Média pro stanovení citlivostí k antibiotikům a chemoterapeutikům

Kodnazev
M491 Anaerobic Agar (Brewer)
Pro izolaci a kultivaci fakultativně a striktně anaerobních bakterií.
M044 Dextrose Broth
Pro testování citlivosti mikroorganismů k antibiotikům (MIC) diluční zkumavkovou metodou i pro kultivaci širokého spektra mikroorganismů.
M502 Diagnostic Sensitivity Test Agar (D.S.T. Agar)
Médium pro stanovení účinnosti antibiotik mikrobiálními metodami. Při stanovení citlivosti u nutričně náročných bakterií jako Neisseria spp., Streptococcus spp. a Haemophilus spp. je nezbytné obohatit médium krví.
M1259 Haemophilus Test Agar Base
S přídavkem suplementu pro stanovení citlivosti Haemophilus influenzae k antimikrobiálním látkam. Složení přípravku odpovídá požadavkům NCCLS.
M485 Hi-Sensitivity Test Agar
Pro stanovení citlivosti mikroorganismů k antimikrobiálním látkám.
M486 Hi-Sensitivity Test Broth
for antimicrobial susceptibility tests.
M485A HiSitest Agar
for determination of antibiotic susceptibility of fastidious microorganisms.
M1657 Mueller Hinton Broth No. 2 Control Cations
used in quantitative procedures for susceptibility testing of rapidly growing aerobic and facultatively anaerobic bacteria isolated from clinical specimens.
M173 Mueller Hinton Agar
Pro kultivaci druhů rodu Neisseria a pro stanovení citlivosti mikroorganismů k antimikrobiálním látkám difusní diskovou metodou. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 10272-1.
M1084 Mueller Hinton Agar No. 2
for testing susceptibility of common and rapidly growing bacteria using antimicrobial discs by the Bauer-Kirby method, manufactured to contain low levels of thymine, thymidine, calcium and magnesium.
M391 Mueller Hinton Broth
Pro stanovení minimální inhibiční koncentrace (MIC) antimikrobiálních látek u aerobních bakterií a pro primární izolaci a kultivaci druhů rodu Neisseria.
M296 Sensitivity Test Medium
for sensitivity tests with sulphonamides and other antimicrobial agents.
M308 Sulpha Sensitivity Test Agar
for testing the sensitivity of common pathogens to Sulphonamides.
M832 Wilkins Chalgren Anaerobic Agar Base
Pro izolaci a kultivaci anaerobních bakterií, pro stanovení citlivosti antibiotik agarovou difusní metodou a stanovení minimálních inhibičních koncentrací (MIC) u anaerobů.
M863 Wilkins Chalgren Anaerobic Broth Base
Pro izolaci a kultivaci anaerobních bakterií a stanovení minimálních inhibičních koncentrací (MIC) antibiotik pro anaeroby.

Další třídění

Žádné další podsložky

Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.