Média pro stanovení citlivostí k antimykotikům

Kodnazev
M1336 Antimycotic Sensitivity Test Agar
Pro stanovení citlivosti mikroorganismů k antimykotikům difusní diskovou metodou.
M1209 Fluconazole Testing Medium (Twin Pack)
for fluconazole susceptibility testing by using Candida species.

Žádné další podsložky

Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.