Kultivační media pro bakterie

Kodnazev
M001 Nutrient Agar
Obecně použitelné kultivační médium, které může být obohaceno přídavkem 10 % krve nebo jiné biologické tekutiny.
M002 Nutrient Broth
Obecně použitelné tekuté kultivační médium.
M011 Soyabean Casein Digest Medium (Tryptone Soya Broth)
Obecně použitelné médium pro kultivaci nutričně náročných i nenáročných mikroorganismů a pro kontrolu sterility. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 21871 a Českého lékopisu (půda A).
M026 Fluid Lactose Medium
Pro detekci koliformních mikroorganismů a pro sledování fermentace laktosy běžnými bakteriemi.
M080 Lauryl Sulphate Broth (Lauryl Tryptose Broth)
Pro detekci koliformních bakterií izolovaných z vody, mléka a mléčných výrobků a dalších potravin. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN ISO 11866-1; 4831; 7251.
M091 Plate Count Agar (Standard Methods Agar)
Pro stanovení počtu mikroorganismů v potravinách a vodě.
M091A Plate Count Agar
Pro stanovení počtu mikroorganismů v mléce a mléčných výrobcích.
M1003 Lactose Broth
Pro detekci koliformních bakterií ve vodě, potravinách a mléčných výrobcích.
M1003B Broth Medium D (Lactose Monohydrate Broth)
for detection of coliform bacteria in water, foods, dairy products in accordance with BP.
M1194 MUG Plate Count Agar
for determination of plate count of microorganisms in milk and other dairy products by fluorogenic method.
M1213 Modified Skim Milk Agar
Pro kultivaci a stanovení počtů mikroorganismů sledovaných v mlékárenství. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN ISO 6610; 6730 a 8553.
M1600 HiCrome™ Universal Differential Medium
differential medium recommended for presumptive identification of microorganisms from clinical and non-clinical specimens.
M163 Modified Plate Count Agar (Milk Agar)
Pro kultivaci a stanovení počtů bakterií v mlékárenském průmyslu.
M169 HI Agar (Heart Infusion Agar)
for isolation and cultivation of a wide variety of fastidious organisms.
M1698 Plate Count Agar w/ 1.2% Agar
for determination of plate count of microrganisms in foods and dairy products
M170 HI Broth (Heart Infusion Broth)
for isolation and cultivation of a wide variety of fastidious organisms.
M290 Casein Soyabean Digest Agar (Soyabean Casein Digest Agar) (Tryptone Soya Agar)
Obecně použitelné médium pro kultivaci nutričně náročných i nenáročných mikroorganismů a pro kontrolu mikrobiálních limitů u nesterilních materiálů.
M580 China Blue Lactose Agar
for differentiation and enumeration of bacteria in milk.
ME1003 Broth Medium D (Lactose Monohydrate Broth)
Pro detekci koliformních bakterií ve vodě, potravinách a mléčných výrobcích. Složení přípravku odpovídá požadavkům Českého lékopisu.
MV001 Nutrient HiVeg™ Agar
for cultivation of less fastidious microorganisms, can be enriched with blood or other biological fluids.
MV002 Nutrient HiVeg™ Broth
for general cultivation of less fastidious microorganisms, can be enriched with blood or other biological fluids.
MV011 Soyabean HiVeg™ Medium
Médium, u kterého jsou kompletně nahrazeny živočišné peptony rostlinnými, je určeno pro kultivaci nutričně náročných i nenáročných bakterií, kvasinek a plísní a pro testy na kontrolu sterility.
MV026 Fluid Lactose HiVeg™ Medium
as a pre-enrichment medium for detection of coliform bacteria in water, dairy products and foods.
MV080 Lauryl Sulphate HiVeg™ Broth (Lauryl Tryptose HiVeg™ Broth)
for detection and enumeration of coliform bacteria in water, waste water, dairy products and other food samples.
MV091 Plate Count HiVeg™ Agar (Standard Methods HiVeg™ Agar)
for determination of plate counts of microorganisms in foods, water and waste water.
MV091A Plate Count HiVeg™ Agar
for determining plate counts of microorganisms in milk and dairy products by pour plate technique.
MV1003 Lactose HiVeg™ Broth
for the detection of coliform bacteria in water, foods, dairy products.
MV1213 Modified Skim Milk HiVeg™ Agar
recommended for cultivation and enumeration of microorganisms encountered in dairy industry.
MV163 Milk HiVeg™ Agar
for enumeration of bacteria in milk and milk products, rinse waters, icecreams etc.
MV169 HI Agar. HiVeg™ (Heart Infusion Agar. HiVeg™)
for isolation and cultivation of a wide variety of fastidious organisms.
MV170 HI Broth. HiVeg™ (Heart Infusion Broth. HiVeg™)
for isolation and cultivation of a wide variety of fastidious organisms.
MV290 Soyabean HiVeg™ Agar
Médium, u kterého jsou kompletně nahrazeny živočišné peptony rostlinnými, je určeno pro kultivaci nutričně náročných i nenáročných mikroorganismů a pro kontrolu mikrobiálních limitů u nesterilních materiálů.
MV580 China Blue Lactose HiVeg™ Agar
for differentiation and enumeration of bacteria in milk.

Žádné další podsložky

Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.