Živná média pro řasy

Kodnazev
M343 Algae Culture Agar
Pro izolaci řas z půdy, vody a odpadních vod. Rovněž pro přípravu zásobních kultur řas, používaných jako testační organismy pro zkoušení algicidních látek.
M342 Algae Culture Broth
for cultivation of algae from soil, water and sewage. Also for preparing the inoculum for the bioassay of algicidal chemicals.
M697 Chu’s Medium No. 10
for culturing Blue-Green algae.
M699 Cyanophycean Agar
for isolation and cultivation of Blue Green algae.
M698 Pringsheim’s Medium
for cultivation of blue green algae.

Další třídění

Žádné další podsložky

Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.