Živná média pro saprofytické bakterie

Kodnazev
M758 Glucose Peptone Agar
highly nutritious medium that can support growth of fastidious microorganism.
M561 Nutrient Agar pH 6.8
Obecně použitelné médium pro kultivaci a stanovení počtů mikroorganismů ve vzorcích vod, odpadních vod, potravin, ale i klinických materiálů.
M090 Nutrient Agar pH 6.0 w/ 0.8% NaCl
for cultivation of bacteria requiring slightly acidic pH.
M012 Nutrient Agar w/ 1% Peptone
Obecně použitelné kultivační médium, které může být obohaceno přídavkem 10 % krve nebo jiné biologické tekutiny. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN EN 26461-2.
M244 Nutrient Broth w/ 1% Peptone
Obecně použitelné tekuté kultivační médium.
M455 Soil Extract Agar
for isolation of soil microorganisms.
M228 Anaerobic Agar
Pro kultivaci anaerobních bakterií, zejména druhů rodu Clostridium.
M491 Anaerobic Agar (Brewer)
Pro izolaci a kultivaci fakultativně a striktně anaerobních bakterií.
M808 Egg Yolk Agar Base
for isolation and identification of Clostridia and certain other anaerobes.
M1043 Egg Yolk Agar Base Modified
Pro identifikaci anaerobních bakterií na základě reakce s vaječným žloutkem tj. stanovením lecitinázové, lipásové a proteolytické aktivity .
M1085 Modified Differential Clostridial Broth
for enumeration of Clostridia from food stuffs and other samples by the MPN technique.
M154 Reinforced Clostridial Agar
Pro kultivaci a stanovení počtů Clostridium spp. a dalších anaerobních bakterií.
M443 Reinforced Clostridial Broth
Pro kultivaci a stanovení počtů Clostridium spp. a dalších anaerobních bakterií. Složení přípravku odpovídá požadavkům Českého lékopisu (půda P).
M724 Asparagine Nitrate Medium
for the isolation and cultivation of denitrifying bacteria from soil samples.
M857 Nitrofurantoin Broth Base
for enrichment and isolation of Pseudomonas species.
M520 Pikovskaya’s Agar
for detection of phosphate solubilizing soil microorganisms.
M725 Asparagine Gelatin Lactate Medium Base
for isolation of sulphur bacteria.
M309 Sulphate API Agar w/o Sodium Lactate
Pro detekci a předběžné stanovení počtu síru redukujících bakterií.
M310 Sulphate API Broth w/o Sodium Lactate
for detection of sulphate reducing bacteria.
M523 Sulphate API Broth w/o NaCl
for detection, differentiation and estimation of sulphate reducing bacteria.
M800 Sulphate Reducing Medium (Twin Pack)
for cultivation and enumeration of sulphate reducing bacterium-Thiobacillus thioparus.
M559 Sulphur Medium (Twin Pack)
for cultivation of Thiobacillus thiooxidans.
M788 Thiobacillus Agar
Pro izolaci a kultivaci druhů rodu Thiobacillus.
M789 Thiobacillus Broth
for cultivation of Thiobacillus species.
M726 Thiosulphate Agar
for cultivation of sulphur metabolizing bacteria present in soil specimens.
M728 Citrate Agar
for cultivation of iron bacteria from soil samples.
M615 Iron Oxidizing Medium (Twin pack)
for the isolation, cultivation and enrichment of Thiobacillus ferrooxidans.
M622 Isolation Medium for Iron Bacteria
Pro izolaci a kultivaci železitých bakterií zejména ze skupiny Sphaerotilus - Leptothrix.
M777 Maintenance (SCY) Medium
Pro kultivaci a uchovávání železitých bakterií
M771 Mn Agar Base
for detection of Leptothrix by its ability to oxidize manganous ions.
Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.