Kod
M2134I
Název
Scholten’s Agar

Použití
Pro průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení somatických kolifágů pomocí inkubace vzorku s příslušným hostitelským kmenem.
Balení
500G
Skladování
skladovací podmínky viz. etiketa výrobku nebo technická data
Info


Příprava
Navažte 44,35 gramů do 1000 ml destilované vody. Zahřívejte k varu až do úplného rozpuštění média. Upravte pH na hodnotu 7.2 přidáním 1N HCL. Rozplňte do baněk po 200 ml a sterilizujte v autoklávu při 121 °C po dobu 15 minut. Ochlaďte 45-50°C a přidejte 1,2 ml sterilního 14.6% roztoku chloridu vápenatého. Důkladně promíchejte a nalejte do sterilních Petriho misek.

Složení
Látka Množství (gramů/litr)
kvasničný extrakt 3  g
trypton 10  g
masový extrakt 12  g
chlorid sodný 3  g
chlorid hořečnatý 0.6  g
uhličitan sodný 0.75  g
agar 15  g

pH
7.2±0.2

Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.