Antibiotické disky

Kodnazev
SD155 Vancomycin VA 5 mcg
SD035 Amikacin AK 30 mcg
SD063 Amoxyclav ( Amoxycillin/ Clavulanic acid
SD002 Ampicillin AMP 10 mcg
SD112 Ampicillin/Sulbactam A/S 10/10 mcg
SD204 Azithromycin AZM 15 mcg
SD064 Azlocillin AZ 75 mcg
SD212 Aztreonam AT 30 mcg
SD004 Carbenicillin CB 100 mcg
SD157 Cefaclor CF 30 mcg
SD200 Cefamandole FAM 30 mcg
SD047 Cefazolin CZ 30 mcg
SD218 Cefdinir CDR 5 mcg
SD219 Cefepime CPM 30 mcg
SD211 Cefixime CFM 5 mcg
SD244 Cefmetazole CMZ 30 mcg
SD248 Cefonicid CID 30 mcg
SD072 Cefoperazone CPZ 75 mcg
SD040 Cefotaxime (Cephotaxime ) CTX 30 mcg
SD724 Cefotaxime/Clavulanic acid
SD249 Cefotetan CTN 30 mcg
SD041 Cefoxitin ( Cephoxitin) CX 30 mcg
SD725 Cefpodoxime CPD 10 mcg
SD209 Cefprozil CPR 30 mcg
SD062 Ceftazidime CAZ 30 mcg
SD207 Ceftazidime / Clavulanic acid CAC 30/1
SD110 Ceftizoxime CZX 30 mcg
SD065 Ceftriaxone CTR 30 mcg
SD061 Cefuroxime CXM 30 mcg
SD050 Cephalothin CEP 30 mcg
SD006 Chloramphenicol C 30 mcg
SD245 Cinoxacin CIN 100 mcg
SD060 Ciprofloxacin CIP 5 mcg
SD192 Clarithromycin CLR 15 mcg
SD051 Clindamycin CD 2 mcg
SD009 Colistin (Methane Sulphonate) Cl 10 mc
SD010 Co-Trimoxazole (Sulpha/Trimethoprim) COT
SD283 Doripenem DOR 10 mcg
SD012 Doxycycline Hydrochloride DO 30 mcg
SD237 Enoxacin EN 10 mcg
SD280 Ertapenem ETP 10 mcg
SD013 Erythromycin E 15 mcg
SD279 Faropenem FAR 5 mcg
SD205 Fosfomycin FO 200 mcg
SD171 Fusidic Acid FC 10 mcg
SD737 Gatifloxacin GAT 5 mcg
SD250 Gemifloxacin GEM 5 mcg
SD016 Gentamicin GEN 10 mcg
SD195 Gentamicin HLG 120 mcg
SD073 Imipenem IPM 10 mcg
SD017 Kanamycin K 30 mcg
SD216 Levofloxacin LE 5 mcg
SD215 Linezolid LZ 30 mcg
SD206 Lomefloxacin LOM 10 mcg
SD176 Mecillinam MEC 10 mcg
SD727 Meropenem MRP 10 mcg
SD019 Methicillin MET 5 mcg
SD225 Mezlocillin MZ 75 mcg
SD158 Minocycline MI 30 mcg
SD220 Moxalactam MX 30 mcg
SD217 Moxifloxacin MO 5 mcg
SD246 Nafcillin NAF 1 mcg
SD021 Nalidixic Acid NA 30 mcg
SD046 Netillin (Netilmicin Sulphate) NET 30
SD023 Nitrofurantoin NIT 300 mcg
SD057 Norfloxacin NX 10 mcg
SD087 Ofloxacin OF 5 mcg
SD088 Oxacillin OX 1 mcg
SD070 Pefloxacin PF 5 mcg
SD028 Penicillin-G P 10 units
SD066 Piperacillin PI 100 mcg
SD210 Piperacillin/ Tazobactam PIT 100/ 10
SD029 Polymyxin-B PB 300 units
SD178 Pristinomycin (Quinupristin Dalfopristin
SD268 Prulifloxacin ( Ulifloxacin) PRU 5 mc
SD030 Rifampicin RIF 5 mcg
SD162 Sparfloxacin SPX 5 mcg
SD181 Spectinomycin SPT 100 mcg
SD031 Streptomycin S 10 mcg
SD236 Streptomycin HLS 300 mcg
SD032 Sulphafurazole ( Sulfisoxazole) SF 300
SD213 Teicoplanin TEI 30 mcg
SD037 Tetracycline TE 30 mcg
SD074 Ticarcillin TI 75 mcg
SD201 Ticarcillin / Clavulanic Acid TCC 75/
SD278 Tigecycline TGC 15 mcg
SD044 Tobramycin TOB 10 mcg
SD039 Trimethoprim TR 5 mcg
SD002A Ampicillin AMP 2 mcg
SD116 Cefadroxil ( Cephadroxil ) CFR 30 mcg
SD048 Cefalexin ( Cephalexin) CN 30 mcg
SD295E Cefotaxime CTX 5mcg
SD062A Ceftazidime (10 mcg)
SD170 Gentamicin GEN 30 mcg
SD296E Linezolid LZ 10mcg
SD085 Netillin (Netilmicin Sulphate) NET 10
SD086 Nitrofurantoin NIT 100 mcg
SD196 Nitroxoline NO 30 mcg
SD089 Penicillin-G (1 unit)
SD066A Piperacillin Pc 30 mcg
SD292E Piperacillin / Tazobactam
SD293E Mupirocin (MU) (200 mcg)
SD045 Vancomycin VA 30 mcg
SD082 Amikacin AK 10 mcg
SD001 Amoxycillin AMX 10 mcg
SD129 Amoxycillin AMX 25 mcg
SD076 Amoxycillin AMX 30 mcg
SD264 Amoxycillin/ Sulbactam AMS 30/15 mcg
SD078 Amoxyclav AMC 10 mcg
SD281 Amoxyclav AMC 50/10 mcg
SD077 Ampicillin AMP 25 mcg
SD113 Ampicillin/Cloxacillin AX 10 mcg
SD124 Azithromycin AZM 30 mcg
SD094 Azlocillin
SD263 Aztreonam AT 50 mcg
SD105 Bacitracin B 8 units
SD003 Bacitracin B 10 units
SD079 Cefaloridine ( Cephaloridine) CR 10 mc
SD005 Cefaloridine ( Cephaloridine) CR 30 mc
SD262 Cefepime CPM 50 mcg
SD234 Cefepime /Clavulanic acid 30/10 mcg
SD257 Cefepime/Tazobactam CPT 30/10 mcg
SD247 Cefepime/Tazobactam CPT 80/10 mcg
SD820 Cefixime CFM 10mcg
SD266 Cefixime/ Clavulanic acid CMC 5/10 mcg
SD259 Cefoperazone/ Sulbactam CFS 50/50 mcg
SD254 Cefoperazone/Sulbactam CFS 75/10mcg
SD203 Cefoperazone/ Sulbactam CFS 75/30 mcg
SD253 Cefoperazone/ Tazobactam CST 75/10 mcg
SD040A Cefotaxime (Cephotaxime) CTX 10 mcg
SD285 Cefoxitin-Cloxacillin CXX 30-200 mcg
SD738 Cefpirome CFP 30 mcg
SD235 Cefpirome /Clavulanic acid 30/7.5 mcg
SD160 Cefradine ( Cephradine) CH 25 mcg
SD704 Cephradine (30 mcg)
SD252 Ceftazidime/ Tazobactam CAT 30/10 mcg
SD269 Ceftazidime/ Tazobactam CAT 80/10 mcg
SD109 Ceftriaxone CTR 10 mcg
SD261 Ceftriaxone/Sulbactam CIS 30/15 mcg
SD256 Ceftriaxone/Tazobactam CIT 30/10 mcg
SD251 Ceftriaxone/Tazobactam CIT 80/10 mcg
SD081 Chloramphenicol C 10 mcg
SD153 Chloramphenicol C 25 mcg
SD131 Chloramphenicol C 50 mcg
SD007 Chlortetracycline CT 30 mcg
SD060A Ciprofloxacin CIP 1 mcg
SD080 Ciprofloxacin CIP 10 mcg
SD142 Ciprofloxacin CIP 30 mcg
SD164 Clindamycin CD 10 mcg
SD008 Cloxacillin COX 1 mcg
SD075 Cloxacillin COX 5 mcg
SD143 Cloxacillin COX 10 mcg
SD165 Cloxacillin COX 30 mcg
SD284 Cloxacillin (200mcg)
SD108 Colistin (Methane Sulphonate) CL 25 mc
SD097 Colistin (Methane Sulphonate) CL 50 mc
SD071 Co-Trimazine (Human) CM 25 mcg
SD052 Dicloxacillin 1 mcg
SD120 Doxycycline Hydrochloride DO 10 mcg
SD156 Enrofloxacin EX 5 mcg
SD150 Enrofloxacin EX 10 mcg
SD222 Erythromycin E 5 mcg
SD083 Erythromycin E 10 mcg
SD140 Floxidin FL 20 mcg
SD141 Floxidin FL 30 mcg
SD179 Fosfomycin FO 50 mcg
SD014 Framycetin F 100 mcg
SD169 Fusidic Acid FC 30 mcg
SD015 Furazolidone FR 50 mcg
SD197 Furazolidone (100 mcg) FR
SD042 Furoxone FX 100 mcg
SD753 Gatifloxacin GAT 10 mcg
SD740 Gatifloxacin GAT 30 mcg
SD166 Gentamicin GEN 50 mcg
SD265 Imipenem/Cilastin IC 10/10 mcg
SD282 Imipenem-EDTA IE 10/750 mcg
SD214 Isepamicin IP 30 mcg
SD223 Kanamycin K 5 mcg
SD837 Kanamycin K 1000 mcg
SD018 Lincomycin L 2 mcg
SD084 Lincomycin L 10 mcg
SD098 Lincomycin L 15 mcg
SD260 Lomefloxacin LOM 15 mcg
SD125 Lomefloxacin LOM 30 mcg
SD177 Mecillinam Mc (25mcg)
SD068 Methanamine Mandalate ME 3 mg
SD136 Methicillin MET 10 mcg
SD137 Methicillin MET 30 mcg
SD099 Metronidazole MT 4 mcg
SD020 Metronidazole MT 5 mcg
SD748 Mupirocin MU 5 mcg
SD258 Nadifloxacin NAD 5 mcg
SD731 Neomycin N (10 mcg)
SD022 Neomycin N 30 mcg
SD090 Nitrofurantoin NIT 200 mcg
SD024 Nitrofurazone NR 100 mcg
SD184 Norfloxacin (5mcg)
SD121 Novobiocin NV 5 mcg
SD053 Novobiocin NV 30 mcg
SD069 Ofloxacin OF 2 mcg
SD026 Oleandomycin OL 15 mcg
SD043 Oxacillin OX 5 mcg
SD027 Oxytetracycline O 30 mcg
SD144 Penicillin-G P 2 units
SD185 Pipemidic Acid PA 20 mcg
SD175 Pipemidic Acid PA 30 mcg
SD132 Piperacillin PI 75mcg
SD106 Polymyxin-B PB 50 units
SD139 Polymyxin-B PB 100 units
SD267 Prulifloxacin ( Ulifloxacin) PRU 10 m
SD096 Rifampicin RIF 2 mcg
SD128 Rifampicin RIF 15 mcg
SD127 Rifampicin RIF 30 mcg
SD126 Roxithromycin RO 30 mcg
SD059 Sisomicin SS 10 mcg
SD054 Spiramycin SR 30 mcg
SD101 Spiramycin SR 100 mcg
SD067 Sterile Discs
SD091 Streptomycin 25 mcg
SD056 Sulfasomidine SO 300 mcg
SD092 Sulphadiazine SZ 100 mcg
SD034 Sulphadiazine SZ 300 mcg
SD033 Sulphamethizole SM 300 mcg
SD055 Sulphametho-xypyridazine ST 300 mcg
SD036 Sulphaphenazole SP 200 mcg
SD133 Tetracycline TE 10 mcg
SD154 Tobramycin TOB 30 mcg
SD093 Trimethoprim TR 10 mcg
SD148 Trimethoprim TR 25 mcg
SD149 Trimethoprim TR 30 mcg
SD038 Triple Sulphas S3 300 mcg
SD199 Tylosine TL 15 mcg
SD163 Vancomycin VA 10 mcg
SD232 Fluconazole FLC 25 mcg
SD277 Voriconazole VRC 1 mcg
SD111 Amphotericin-B AP 100 units
SD233 Amphotericin B AP 20 mcg
SD270 Amphotericin B AP 50 mcg
SD115 Clotrimazole CC 10 mcg
SD114 Fluconazole FLC 10 mcg
SD221 Itraconazole IT 10 mcg
SD276 Itraconazole IT 30 mcg
SD224 Ketoconazole KT 10 mcg
SD275 Ketoconazole KT 30 mcg
SD274 Ketoconazole KT 50 mcg
SD272 Miconazole MIC 50 mcg
SD025 Nystatin NS 100 units
SD271 Nystatin NS 50 mcg
SD273 Miconazole MIC 30 mcg
Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.