Latexové aglutinační kity

Kodnazev
LK13 HiE. coli™ Latex Test Kit
LK04 HiLegionella™ Latex Test Kit
LK07 HiListeria™ Latex Test Kit

Žádné další podsložky

Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.