Kity pro tkáňové kultury

Kodnazev
CCK007 EZdetect™ DAPI Stain Kit for Mycoplasma Detection
CCK008 EZdetect™ Hoechst Stain Kit for Mycoplasma Detection
CCK013 EZstain™ Adipocyte Staining Kit
CCK004 EZBlue™ Cell Assay Kit
CCK003 EZcount™ MTT Cell Assay Kit
Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.