Farmaceutická výroba

Média pro kontrolu

Kultivační média

Pro potřeby farmaceutické a biotechnologické výroby s využitím mikrobů a virů dodáváme:
  • Kompletní dehydratované živné půdy s obsahem nutričních složek živočišného původu
  • Kompletní dehydratované živné půdy v t. zv. HiVeg modifikacích obsaující nutriční složky výlučně 100% rostlinného původu. U těchto půd je tak zcela vyloučeno riziko přenosu TSE/BSE při výrobě. Tyto půdy mají v katalogém čísle písmeno V, např. MV145, MV011 apod.
  • Nutriční složky (peptony a různé bílkovinné hydrolyzáty a extrakty) a to jak živočišného původu, tak zejména také jejich 100% rostlinné modifikace mající stejný účinek a zcela vylučující riziko přenosu TSE/TSE při jejich použití ve výrobě. (viz. „Základy pro kultivační média“).
  • Dehydratované půdy pro živočišné tkáňové kultury.
  • Specielní živná média připravená na přání zákazníka
Na přání zákazníka mohou být dehydratované živné půdy a dehydratované půdy pro živočišné tkáňové kultury připraveny také v kvalitě dle Evropského lékopisu (jednotlivé složky s článkem v Evropském lékopisu jsou při výrobě půdy použity v lékopisné kvalitě). Takto připravené půdy mají na konci katalogového čísla ještě písmeno Z (např. MV145Z nebo AT712Z a pod.). Mimo certifikátu kvality k této půdě jsou dodávány také certifikáty kvality ke všem jejím složkám.

Média pro výrobu vakcín

Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.