Kosmetika normy

KOSMETIKA NORMY

Nabídka kultivačních médií a přípravků HiMedia pro testy mikrobiální zátěže kosmetických produktů odpovídajících požadavkům nových českých technických norem

Ředicí roztoky a kultivační média

Ředicí roztok pro suspenzi mikroorganismů
Pomnožovací půda
Další pomnožovací půdy (Příloha B)
a) modifikovaná Letheen půda
b) tekutá půda s kaseinem, sojovým lecitinem a polysorbátem 20 (FCDLP 20)
c) sojová půda s kaseinem, lecitinem a polysorbátem 80 (SCDLP 80)
nebo
d) D/E neutralizační půda
Neselektivní agarová média
a) agar s natrávenou sojou a kaseinem (SCDA)
b) agar se sojovým peptonem a kaseinem
s přídavkem

Identifikace specifických mikroorganismů:

Identifikace Pseudomonas aeruginosa
1. barvení dle Grama (ČSN ISO 21148)
2. oxidázový test (ČSN ISO 21148)
3. test identifikace
Poznámka:
Hlavní charakteristikou pro identifikaci P. aeruginosa je růst na selektivním agaru s cetrimidem (HiMedia – MH024 Cetrimide Agar*), pozitivita oxidázového testu a produkce difuzibilních fluorescenčních pigmentů a rozpustného pyocyaninu ve vhodných médiích (HiMedia – M 120I Pseudomonas Agar /for fluorescein/; M 119 Pseudomonas Agar /for pyocyanin/)
Identifikace Escherichia coli
1. barvení dle Grama (ČSN ISO 21148)
2. oxidázový test (ČSN ISO 21148)
3. test identifikace
Poznámka:
Hlavní charakteristikou pro identifikaci E. coli jsou pozitivní katalázový test, negativní oxidázový test, fermentace laktosy, tvorba indolu a tvorba charakteristických kolonií na selektivním médiu obsahujícím žlučové soli (HiMedia – MH 081 MacConkey Agar resp. MH 581 Violet Red Bile Glukose Agar)
Identifikace Staphylococcus aureus
1. barvení dle Grama (ČSN ISO 21148)
2. oxidázový test (ČSN ISO 21148)
3. test identifikace
Poznámka:
Hlavní charakteristikou pro identifikaci S. aureus je růst na selektivním médiu (HiMedia – ME 043 Agar Medium O /Baier Parker Agar/ resp. MH 118 Mannitol-Salt Agar)
- identifikace Candida albicans
1. barvení dle Grama (ČSN ISO 21148)
2. test identifikace
Poznámka:
(Pro izolaci a identifikaci druhů rodu Candida nabízíme chromogenní médium M 1297A  HiCrome Candida Differential Agar)

Ředicí roztoky a kultivační média

Ředicí roztok pro suspenzi bakterií
Médium pro validaci
Pomnožovací půda
Další pomnožovací půdy (Příloha A)
a) sojová půda s kaseinem, lecitinem a polysorbátem 80 (SCDLP 80)
nebo
b) D/E neutralizační půda
c) modifikovaná Letheen půda
Selektivní agarové médium pro izolaci P. aeruginosa
agar s cetrimidem
Selektivní agarové médium pro konfirmaci P. aeruginosa
agar pro detekci pyocyaninu
Identifikace Pseudomonas aeruginosa
1. barvení dle Grama (ČSN ISO 21148)
2. oxidázový test (ČSN ISO 21148)

Ředicí roztoky a kultivační média

Ředicí roztok pro suspenzi mikroorganismů
Médium pro validaci (SCDA)
Pomnožovací půda
Další pomnožovací půdy (Příloha A)
a) D/E neutralizační půda
b) modifikovaná Letheen půda
Selektivní agarové médium pro izolaci S. aureus – Baird Parkerův agar
Další selektivní média (Příloha A)
a) manitolový agar se solí (Chapmanův agar)
b) Vogel-Johnsonův agar
s přídavkem
Identifikace Staphylococcus aureus
1. barvení dle Grama (ČSN ISO 21148)

Ředicí roztoky a kultivační média

ředicí roztok pro suspenzi bakterií
médium pro validaci
pomnožovací půda
s přídavkem GRM159  Tween 80
další pomnožovací půdy (Příloha A)
a) laktosové médium
b) laktosové médium s neutralizatory
s přídavkem GRM159  Tween 80
c) sojová půda s kaseinem, lecitinem a polysorbátem 80 (SCDLP 80)
d) D/E neutralizační půda
c) modifikovaná Letheen půda
selektivní agarové médium pro izolaci E. coli
selektivní agarové médium pro konfirmaci E. coli
Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.