I N F O R M A C E

KONTROLA POTRAVIN - MIKROBIOLOGICKÉ ZKOUŠENÍ POTRAVIN DLE PLATNÝCH NOREM

Rozbor požadavků na živné půdy dle výše uvedených norem ukázal, že komerčně dostupné půdy od různých výrobců jsou často jiného složení a konečného pH. Ve spolupráci s firmou HiMedia Laboratories Ltd. byly proto modifikovány formulace některých běžně dodávaných živných půd nebo zavedeny zcela nové produkty označené na konci katalogového čísla písmenem "I" (ISO GRADE).

Živné půdy HiMedia uvedené véto Informaci odpovídají svým složením a výsledným pH požadavkům příslušné normy, pokud není uvedeno jinak. V některých případech, označených [*], jsou uvedeny rozdíly mezi složením půdy dle normy a půdou HiMedia.

Přípravky a látky HiMedia označené v textu jsou klasifikovány dle zákona 350/2011 Sb. v platném znění, jako nebezpečné. Přípravky a látky jsou řádně označeny a je k nim dodáván Bezpečnostní list. Živné půdy předepsané některými normami (zejména staršími normami ČSN) a neuvedené v této Informaci firma HiMedia Laboratories Ltd. v požadovaném složení nedodává.

Věříme, že tato Informace Vám pomůže při výběru živných půd pro normativní mikrobiologické zkoušení potravin a stane se Vašim žádaným pomocníkem. Jsme si vědomi toho, že i přes naši snahu mohou být v předkládané Informaci některé nepřesnosti nebo neúplnosti. Oceníme proto Vaše případné připomínky a podněty k odstranění.

ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s.o.

ČSN ISO, ČSN EN, ČSN EN ISO

Maso a masné výrobky
ČSN EN ISO 13720 (56 0127) ČSN ISO 13721(560125) ČSN ISO 13722(560129)  
Mléko a mléčné výrobky
ČSN ISO 6611 (57 0109) ČSN ISO 6730 (56 0120) ČSN ISO 7889 (56 1420) ČSN ISO 8552 (57 0548)
ČSN ISO 8553 (56 0647) ČSN ISO 8870 (56 0641) ČSN ISO 9232 (57 1421) ČSN ISO 11866-1 (56 0098)
ČSN ISO 11866-2 (56 0098) ČSN ISO 17792 (56 0643) ČSN EN ISO 6785 (56 0646) ČSN P ISO/TS 11059 (560648)
ČSN P ISO/TS 26844 (56 0645) ČSN P ISO/TS 27265 (57 0850) ČSN ISO 29981 (56 0649)  
Mikrobiologie potravin a krmiv
ČSN ISO 4831 (56 0086) ČSN ISO 4832 (56 0085) ČSN EN ISO 6887-1 (56 0102) ČSN EN ISO 6887-2 (56 0102)
ČSN EN ISO 6887-5 (56 0102) ČSN EN ISO 6888-1 (56 0089-1) ČSN EN ISO 6888-2 (56 0089-2) ČSN EN ISO 6888-3 (56 0089)
ČSN ISO 7251 (56 0107) ČSN EN ISO 7932 (56 0092) ČSN EN ISO 7937 (56 0091) ČSN EN ISO 10272-1 (56 0126)
ČSN EN ISO 10272-2 (56 0126) ČSN EN ISO 10273 (56 0110) ČSN EN ISO 13307 (560101) ČSN ISO 15213-1 (56 0652)
ČSN ISO 15214 (56 0117) ČSN ISO 16649-1 (56 0079) ČSN ISO 16649-2 (56 0079) ČSN EN ISO 16649-3 (56 0079)
ČSN EN ISO 16654 (560118) ČSN ISO 17410 (56 0119) ČSN ISO 21527-1 (56 0650) ČSN ISO 21527-2 (56 0650)
ČSN ISO 21528-1 (56 0096) ČSN ISO 21528-2 (56 0096) ČSN EN ISO 21567 (56 0134) ČSN EN ISO 21871 (56 0628)
ČSN P ISO/TS 21872-1 (56 0651) ČSN P ISO/TS 21872-2 (56 0651) ČSN P CEN ISO/TS 6579-2 (56 0088)  
Mikrobiologie potravinového řetězce
ČSN EN ISO 22964  (56 0640) ČSN EN ISO 4833-1 (56 0083) ČSN EN ISO 4833-2 (56 0083) ČSN EN ISO 11290-1 (56 0093)
ČSN EN ISO 11290-2 (56 0093) ČSN EN ISO 6579-1 (56 0088)    

ČSN (Československá státní norma)

Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.